keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Paltamossa 1751- 53 vihityt

16.1.1751   Törmämäki    B.s. Hendric Pehrsson Reinicka  Pig. Anna Hind.dr Micotar  Törmämäki    

16.1.1751   Törmäm.          Lars Larss. Wäisänen         Pig. Elin Pehrsdr Reinicatar       Törmämäki   
20.1.1751   Suolijerwi          B.s. Joh. Pehrss. Hildunen      Pig. Ana Olsdr Kempatar               Suolijerwi   
20.1.1751                           Sold. Hind.  Hind.son Hämäläinen   Pig Anna Mattsdr Hångatar     Suolijerwi   
21.1.1751                           Sold. Erick Joh.s. Kinunen       Pig. Hel. Joh.dr Sepätär                  Näljängä   
21.1.1751                           Sold. And. Pehrss. Seppänen   Pig. Walb. Joh.dr Sepätär               Näljängä   
25.1.1751   Wuocki            B.s. Hind. Jundunen                 Pig. Chirst. Cowalat.                       Wuocki   
25.1.1751   Sotkamo          B.s. Olof Kyllönen                   Pig. Marg. Kinnutar                         Wuocki   
28.1.1751   Ura                  Hend. Hend. Pyckönen            Pig. Walb. Pehrsdr Wäisät.             Ura   
7.7.1751     Peranga           Sold. Mats Dawidss.Turpeinen Pig. Anna Matsdr Sepätär               Peranga   

Välistä puttuu ehkä pariskuntia.

5.9.1751      Peranga         Jac. Jac.s. Moilanen                  Pig. Carin Jon.dr Wäisätär              Ruhtinans.   
6.10.1751    Ristijärfwi       And. Olofss. Sopanen              Enk. Lisa Sam.dr Carpitar               Ristij.   
1.1.1751      Salmijärwi      B.s. Sam. Sam.s. Kakinen        Pig. Carin Th.dr Suorsatar               Salmijärwi   
17.2.1751    Puolango       Inh. Joh. And.s. Hålappa           Enck. Marg. Kinnutar                      Puolango   
17.2.1751    Törmämäki     B.s. Lars Andersson Måilanen   Pig. Anna Henriksdr Hämälätär       Törmämäki   
20.1.1751    Kerälä            Bd.s. Erick Joh.s. Kinnunen       pig. Helga  Joh.dr  Sepätär              Kerälä   
23.1.1751    Kerälä            B.s. Lars Joh.s. Jundunen          Pig. Malin Joh.dr Kinnutar               Kerälä   
24.1.1751   Måissiowara    B.s. Joh. Thom.s. Tåifwanen      Pig. Walb. Matsdr Heikitär           Måissionwara   
28.1.1751   Ristijärwi         B.s. Henr. And.s. Mulari             P. Anna Mich.dr Mikotar             Ristijärvi   
28.1.1751   Mieslax           B.s. And. Påhlss. Rusanen          P. Carin Joh.dr Terfwotar              Mieslax   
3.3.1751     Törmämäki     Sold. Henr. Pålss. Carhu            Pig. Gertr. Joh.dr Leinotar 
3.3.1751     Törmämäki     B.s. Pål Pålss. Carhu                   Pig. Helga Joh.dr Rusatar             Törmämäki 
10.3.1751   Ura                B.s. Maths Joh.s. Jåkelain            P. Anna Henr.dr Näyhätär            Ura   
22.3.1751   Salmijärwi Sold. Thomas Johansson Rimbiläinen  Pig. Carin And.dr Wäyrytär         Salmijärvi   
27.3.1751   Mainua          B.s. Erick Ehrss. Andikainen        Pig. Carin Mattsdr Piipotar             Mainua    
1.4.1751     Ristij.            B.s. Joh. Larss. Åikarinen             Pig. Ingeb. Staff.dr Mätätär             Ristijärwi  
1.4.1751    Culundalax    B.s. Isack Isackss. Sifwonen         Pig. Lisa Th.dr Rimbilätär                Culundalax 
1.4.1751     Jormua        Sold. Matts Joh.s. Rimbiläinen        Pig. Carin Henr.dr Kerätär            Jormua 
1.4.1751    Ristijärfvi     Sold. Per And.s. Tålonen                Pig. Brita Mick.dr Terfwotar         Ristij.   

Välistä puttuu ehkä pariskuntia.

27.11.1751  Salmis     B.s. Maths Larss. Kähkönen            Pig. Margar. Ericksdr Näyhätär      Salmis   
1.12.1751    Auho       B.s. Joh. Jacksson Sutinen               Pig. Anna Andersdr Heikitär          Auho   
1.12.1751   Auho        B.s. Elias Elias. Hildunen                  Pig Anna Larsdr Måilatar              Auho   
9.12.1751 Måissionwara  B.d. enkl. Jacob Johanss. Heickinen  Enk. Lisa Thom.dr Tåifwatar  Måissionwara   
4.12.1751   Jalanga     Lars Terfwonen                                Pig. Chirst. Leinotar                      Jalanga   
5.12.1751   Återma     Enkl. Mats Heickinen                       En Marg. Hillutar                          Återma   
5.12.1751   Återma     Enkl. Mats Mickonen                                      Hurskatar.   
12.12.1751 Hyrynsalmi     B.s. Joh. Henr.s. Keränen           Pig. Margar. Mattsdr Råmpatar      Hyrynsalmi   
13.12.1751 Ristijärwi     Bd. enkl. Johan Henr.s. Myttynen  Enk. Margeta Henr.dr Junnutar       Ristijärvi   
13.12.1751                   B.s. Pehr Påhlss. Hataia                  Pig. Lisa And.dr Mulari                  Ristijärvi   
22.12.1751 Suomussalmi Sold. Lars Carfwonen                  Pig. Marg. Junnutar                        Suomuss.   
24.12.1751 Kerälä       Sold. enkl. Lars Turpeinen               Pig. Elin Wäyrytär                          Kerälä   
25.12.1751 Hyrynsalmi     B.s. Hend. Näyhä                       Pig. Susa Kähkötär                        Hyryns.   
25.12.1751 Pehkola     Enkl. Pål Erss. Carppinen                Pig. Marg. Michelsdr Turutar         Pehkola   
1.1.1752    Paldamo    Thom. Thom.s. Rimbiläinen               Pig. Brita Isacsdr Siwotar              Paldamo   
21.1.1752   Urala        Enkl. Lars Larsson Moilanen            Pig. Marg. Joh.dr Curetar              Urala   
26.1.1752   Wenetheitto Jacob Jacobss. Suorssa                 Pig. Chirst. Maths.dr Wircutar       Wenetheitto   
30.1.1752   Kerälä     Anders Andersson Wäyrynen            Pig. Maria Joh.dr Hapalatar           Kerälä   
30.1.1752   Suomussalmi     Maths Påhlss. Luuckonen         Pig. Marg. Jac.dr Mäkelätär          Pesiä   
2.2.1752  Hyrynsalmi  Lars Larss. Moilanen                        Pig. Carin Jac.dr Kinnutar              Hyrynsalmi   
3.2.1752  Ristijärwi     Joh. Joh.s. Pyckönen                        Pig. Elin Mathsdr Kempatar           Ristijärwi    
23.2.1752   Lehtowara     Joh. And.s. Tuowinen                  Pig. Anna Påhlsdr Wäisätär            Lehtowara   
23.2.1752   Melalax     Thom. Dan.s. Rimbiläinen                Pig. Lisa Pålsdr Leinotar                Melalax  
29.2.1752   Lehtowaara     Eskel Mulari                              Pig. Maria Tuovitar.                      Lehtowaara   
1.3.1752     Joensu     Joh. Pålsson Härkönen                      Pig. Elin Joh.dr Mäkärät.              Joensu   
1.3.1752     Salo        Samuel Joh.s. Carppinen                   Pig. Carin Isacksdr Couckarit.       Salo   
 24.2.1752   Suolijärfwi     Matts And.s. Heickinen             Pig. Brita Olofsdr Kemppatar         Suolijärfwi   
24.2.1752   Suolijärfwi     Matts Mattss. Seppänen            Pig. Carin Larsdr Terfwotar            Suolijärfwi   
25.2.1752   Näljängä     Enkl. Olof Perss. Jundunen           Enk. Anna Larsdr Heikitär              Näljängä   
28.2.1752                    Samuel Perss. Jundunen                 Pig. Dorothea Pålsdr Lukotar          Ruhtinansalmi   
29.2.1752                    Joh. Henr.s. Kempain                    Pig. Marg. Joh.dr Hulkotar              Suomussalmi   
15.3.1752   Suolijerfwi Grels Pehrss. Mickonen                Pig. Carin Tolotar                             Ristijerfwi   
24.3.1752   Mieslax     Enkl. Joh  Mickonen                      Enk. Lisa  Hurskatar                        Mieslax   

Välistä puttuu ehkä pariskuntia.

26.6.1752   Kerälä           Olof Mathss. Keränen                   Chirst. Ericksdr Wäyrytär            Kerälä   
10.7.1752   Ruhtinans.     Johan Jon.s. Wäisänen                   Marg. Cnutsdr Lasatar                 Ruhtinansalmi   
4.9.1752                         Thom. Larss. Hulckonen                Enk. Brita Andersdr Tormuatar     Kiando   
29.11.1752                     Enkl. Maths Larsson Piirainen       Pig. Carin Samauelsdr Cakitar        Salmijärvi   
16.12.1752 Hyrynsalmi   Giöran Perss. Kähkönen               Dorde Mathsdr Wäisätär               Hyrynsalmi   
6.12.1752   Sotkamo      Lars Larss. Utriainen                    Pig. Brita Joh.dr Micotar                Paldamo   
6.12.1752                      And. Anderss. Waldanen              Pig. Walb. Dan.dr Rimbilät.           Mieslax   
 22.12.1752 Siicajoki    Niels Nielss. Nissinen                    Pig. Elin Olofsdr Pussitar                Saresmäki  
3.1.1753                       B.s. Maths Mathss. Rimbiläin         Pig. Margeta Joh.dr Måilatar          Jormua   
4.1.1753                       Sold. Johan Samuelss. Carppinen   Pig. Marg. Thomasdr Rimitär          Jormua   
8.1.1753                       B.s. And. Joh.s. Curkinen               Pig. Marg. Ehrsdr Mustotar            Salmijärvi   
16.1.1753                     B.s. enkl. Olof Olofsson Keränen   Pig. Anna Mathsdr Hapalatar          Pesiä   
17.1.1753   Kiando      B.s. Simon Johanss. Måilanen         Pig. Marg. Jacobsdr Måilr              Kiando   
18.1.1753                    Sold. Anders And.s. Keränen         Pig. Marg. Thomasdr Kerätr           Kiando   
19.1.1753   Wuocki     B.s. Zachr. Thom. Jundunen           Pig. Anna Larsdr Heikitär                Wuocki   
19.1.1753                    B.s. Thom. Larss. Kemppanen       Pig. Marg. Mathsdr Kinnutar          Wuocki   
21.1.1753 Hyrynsalmi  B.s. Lars Henr.s. Heickinen             Pig. Marg. Larsdr Tiickaiatr           Hyrynsalmi    
17.2.1753                    B.s. Lars Larss. Seppänen               Pig. Chirstin Johansdr  Junnutar      Kiando   


Vuoden 1753 tiedot katkeavat tähän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti