lauantai 24. maaliskuuta 2012

Paltamossa 1727-1750 vihityt
Vihitty      Kylä                   Mies                                           Vaimo                               Kylä           
8.1.1727  Mainua              Olof Thomass. Kolionen           Elin Jör.dr Karialatar             Ura   
8.1.1727  Melalax              Matt Staffanss. Leinonen          Margeta Joh.dr Karialatar    Melalax   
3.4.1727  Hyrylänmäki       Matts Påhlss. Rusanen             Walborg Bert.dr Kempatar   Pyhändä   
6.4.1727  Murtomäki         Enckb. Lars Mustonen            Anna Säkitär                         Ristijerfwi       
16.6.1727   Hyryns.           Thomas Toivanen                   Carin Heikitär                        Hyryns.       
25.12.1727 Ristijerf.          Johan Nilsson Anttonen          Carin Mattsdr Åjkaritar          Hyryns.   
1727           Jalanga           Anders Johanss. Leinonen       Maria And.dr Hytitär 
17.12.1727 Hyryns.          Lars Hindrickss. Heickinen      Chirstin Joh.dr Heickitär         Hyryns.   
7.12.1727   Hyryns.          Lars Jöranss. Tijckaja             Carin Jöransdr Ketutar           Hyryns.   
27.12.1727 Ura               Peer Reinicka                       Elin Pyyckötär                     Ristijerf.   
28.12.1727 Sijkajoki        Olof Haurunen                        Dårdi Terwotar                      Käkilax   
28.12.1727 Käkilax           Johan Jöranss. Terwonen       Anna Rusatar                         Melalax   
---- 
21.1.1728   Melalax          Daniel Rimbiläinen                  Carin Karialatar                     Mieslax   
6.1.1728     Käkilax          Anders Simonss. Huowinen     Margeta Jac.dr Wäisätär       Sotkamo   
4.2.1728    Jalanga            Johan Anderss. Kilpeläinen      Lisbeth Mattsdr Rimbilätär   Kulundalax   
4.2.1728    Hisiiwori         Påhl Johanss. Härkönen           Elin Olofsdr Mikotar            Joensu   
23.2.1728 Suomussalmi   Thomas Larss. Keränen           Agneta Junnutar                    Suomuss.   
24.2.1728 Wuocki           Thomas Materå                      Agneta Kemppatar               Wuocki   
24.2.1728                        Jöran Kinnunen                       Elin Pekotar       
25.2.1728   Kiwes           Anders Johanss. Leinonen      Anna Thom.dr Pickaratar       Salo   
28.2.1728   Såttkamo      Anders Kårhonen                   Elin Bert.dr Kempatar           Pyhändä   
10.3.1728   Wuocki         Peer Pöllönen                        Carin Kerätär                        Wuocki   
10.3.1728   Lectowara    Oloff  Ilcko                            Carin Leinotar                        Mainua   
29.3.1728   Jalanga         Johan Johanss. Leinonen         Brijta Joh.dr Hurskatar          Salmijerf.   
7.4.1728     Ristijerf        Matts Wäisänen                      Anna Karpitar                       Ristijerf   
25.3.1728   Ristijerf        Grels Grelss. Möttönen           Margeta Pålsdr Junnutar        Hyryns.   
11.5.1728   Weneheitto   Henrick Mattss. Suutari          Susanna Thom.dr Karpitar    Weneheit.
1.6.1728      Suolijerf     Octawius Kanniainen                Marg. Larsdr Moilatar          Suolijerf   
12.6.1728   Näljängä     Lars Davidss. Turpeinen           Carin Keinätär                     Näljängä   
19.6.1728   Wuocki     Matts Mattss. Såpanen              Brijta Hulckotar                   Wuocki   
27.6.1728   Jalanga     Thomas Jöranss. Terwonen         Anna Johansdr Leinotar       Jalanga   
21.7.1728   Ristijerf     Henrick Pyyckönen                     Elin Joh.dr Kerätär              Kerälä   
21.12.1728 Suomussalmi     Henrick Junduinen              Carin Nilssdr Tauriatar         Keinälänn.   
26.12.1728 Hyryns.      Påhl Eskellss. Kemppainen       Walb. Thom.dr Kempatar     Hyryns.   
26.12.1728 Hyryns.     Lars Henrickss. Näuhä              Carin Hindr.dr Heikitär         Hyryns.   
17.1.1729   Melalax     Matts Påhlss. Leinonen              Marg. Påhlsdr  Rusatar         Melalax   
20.1.1729   Nälingä     Lars Larss. Säppänen                Carin And.dr Hillutar            Auhå   
20.1.1729   Puolango  Lars Eliass. Heickinen                Walb. Eliadr Hillutar             Auho   
20.1.1729   Auho       Anders Erickss. Kinnunen           Lijsa And.dr Moilatar           Puolango   
24.1.1729   Peranga   Hemming Tauriainen                   Brita Dav.dr Turpetar           Näljängä   
27.1.1729   Wuocki   Bertill Kemppainen                     Anna Bert.dr Materotar        Wuocki   
23.2.1729   Mainua   Peer Erickss. Andikainen             Carin Jacobsdr                    Paldamo   
5.3.1729     Puolango  Matts Mattss. Heickinen             Brita Jac.dr Heikitär            Ura   
6.3.1729  Kougasmäki Peer Thomass. Moilanen           Anna And.dr Heikitär          Puokio   
8.3.1729  Jalanga        Michell Jöranss. Terwonen         Carin Larsdr Moilatar          Puolango   
9.3.1729  Auho          Matts Dawidss. Wäisänen          Elin Olofsdr Lipotar             Auho   
9.3.1729  Puolango    Henrick Peerss. Hildunen            Anna Dav.dr Wäisätär        Auhå   
4.4.1729  Hyryns.     Erick Olofss. Kempainen              Margeta Käkötär               Hyryns.   
25.3.1729   Salo       Anders Anderss. Karppinen          Margeta Olofsdr Pickaratar  Pyhändö   
13.7.1729 Kärälä     Samuel Mattss. Turpeinen             Anna Er.dr Kemppakatar   Hyrynsalmi   
15.7.1729   Ristijerf     Sålld. Henrick Ojkarinen            Susanna Lämsätär             Ristijerf   
14.9.1729   Salmis     Henrick Pickarainen                     Anna Torwetar                 Salmis   
9.11.1729   Paldamo   Matts Mårtenss. Hurskainen        Maria Joh.dr Kemilätär    Paldamo   
9.11.1729   Paldamo  Anders Josephss. Hurskainen       Margeta Jör.dr Siwotar    Paldamo   
26.12.1729 Sottkamo  Thåmas Kårhoinen                      Karin Kärckälätär           Mieslax   
28.12.1729 Hyryns.     Erick Henr.s.  Näyhä              Walborg  Lars.dr Moilatar  Mieslax   
1.2.1730  Kougasm.    Matts Heickinen                         Anna Wäisätär                 Ura    
18.1.1730   Wenetheito     Anders Suorsa                     Dårde Lämsätär               Wenetheito   
9.2.1730     Ristijerf         Johan Hindr.s. Kåtilain           Walborg Junnutar             Ristijerf   
17.2.1730   Ruhtinans.     Lars Peerss. Jundunen           Dårdi Larsdr Wäisätär       Ruhtinans.   
18.2.1730   Ruhtinans.     Påhl Larss. Wäisänen             Anna Mattsdr Tijckajatar  Suomuss.   
19.2.1730   Wuocki         Johan Isakss. Kyllönen          Anna Joh.dr Pöllötär          Hyryns.   
21.2.1730   Hyryns.         Matts Larss. Romppainen      Anna Henr.dr Ojkaritar     Hyryns.   
22.3.1730   Joensu          Johan Ohlss. Mickonen         Margeta Olofsdr Karialat.  Kiwes   
20.2.1730  Suomussalm. Thomas Thomass. Hulckonen  Gertrud Tuuliatar             Wuocki   
22.2.1730   Ristijerf     Påhl Kemppainen                     Margeta Mäkärätär           Ristijerf   
15.3.1730   Mieslax     Henrick Rusanen                      Maria Ojkaritar                 Ristijerf   
19.3.1730   Mainua       Anders Erickss Andikainen  Chirstin Mich.dr Hatajatar    Wuottolax   
10.3.1730   Salmis        Matts Nalcki                        Lijsa Kinnutar                     Auho   
17.3.1730   Peranga     Anders Luuckonen               Carin Kyllötär                     Wuocki   
18.3.1730   Keinälänn. Johan Lauronen                     Brijta Tormuatar                Keinälänn.   
21.3.1730   Ristijerf     Johan Tolonen                       Elin Ojkaritar                     Hyryns.   
22.12.1730 Ruhtinans.  Thomas Mattss. Hardicka     Walborg Mattsdr Heikitär  Wuocki   
30.11.1730 Mainua     Påhl Påhlss. Wäisänen           Anna Mich.dr Hatajatar       Käkilax   
8.12.1730   Waresn.     Johan Hanss. Karialainen      Lijsa Olofsdr Wäisätär       Wuottolax   
26.12.1730 Paldamo     Anders Mattss. Wetäläjnen  Anna Henr.dr Huowitar       Paldamo   
26.12.1730 Näljängä     Johan Peerss. Säppäinen      Elin Larsdr Junnutar            Hyryns.   
26.12.1730 Näljängä     Daniel Joh.s. Säppänen        Elin Mattsdr Kemppatar      Hyryns.   
 26.12.1730 Hyryns.     Olof Mattss. Heickinen         Elin Esk.dr Kempatar          Hyryns.   
26.12.1730  Hyryns.     Lars Hinderss. Ojkarinen      Anna Joh.dr Kerätär           Hyryns.   
27.12.1730 Melalax     Johan Simonss. Moilanen       Elin Hind.dr Säkitär           Ristijerf   
10.1.1731   Hyryns.     Anders Heickinen                  Susanna Moilatar               Puolango   
10.1.1731   Hyryns.     Lars Kähköinen                    Carin Moilatar                    Puolango   
10.1.1731   Saresmäki     Påhl Hind.s. Timonen        Maria Sigfr.dr Kåfferitar     Såttkamo   
16.1.1731   Pudasjerf     Påhl Räisänen                     Malin Tauriaitar                  Keinälänn.   
24.1.1731   Saresmäki   Johan Huckanen                 Walborg Timotar                Saresmäki   
21.1.1731   Ura            Henrick Reinicka             Margeta Pyyckötär         Ristijerf   
8.3.1731    Wuocki          Jacob Jacobss. Mäkäläjnen  Elin Joh.dr Kyllötär          Wuocki   
8.3.1731   Ruchtinans.     Påhl Peerss. Keinänen        Walborg Ericksdr Antotar  Kerälä   
25.3.1731  Waresn.        Henrick Mattss. Karialajnen  Margeta Larsdr Kiriawatar  Weneh.
21.3.1731   Muton        Lars Mustonen                     Elin Nojotar                      Melalachti   
28.3.1731  Näljängä     Gabriel Pardinen                   Chirstin Coistitar                Näljängä   
19.3.1731  Hyryns.     Henrick Håicka                      Margeta Moilatar              Mieslax   
9.6.1731  Salmijerf     Johan Wirckuinen                    Lijsa Lijmatar                   Såtkamo   
3.4.1731  Hyryns.     Johan Keränen                          Margeta Ojkaritar            Hyryns.   
18.6.1731Rappanam Peer Henr.s Wäyrynen             Margeta  Mattsdr .Mäkärätär  Pyhändä   
9.7.1731  Åtterma    Jöran Keckonen                   Chirstin Hind.dr  Kåskelo  Auho   
30.9.1731   Käkilax     Jöran Terwoinen                   Brijta Henr.dr Andikatar  Kulundalax   
14.9.173 Manamans.Enckl. Johan Anderss. Karppinen  P. Carin Ericksdr Leiwiskä  Enolahti
15.12.1731 Lylyjerfwi Henrick Dawidss. Turpeinen  Chirstin Joh.dr Anttotar        Hyryns.   
22.12.1731 Puolango   Anders Mattss. Heickinen    Agneta Mattsdr Tijkajatar     Alando   
28.12.1731 Mieslax     Matts Michelss. Heickinen    Carin Jac.dr Pääkötär          Mieslax   
24.12.1731 Enolachti   Erick Erickss. Leiwiskä         Elin Larsdr Terwotar           Salo   
26.12.1731 Keinälänniemi.Thomas Jacobss. Moilanen  Walborg Henr.dr Kempakatar Hyrynsalmi   

Seuraavalta 10 vuodelta tiedot puuttuvat ryssien poltettua Paltamon kirkon


7.2.1741     Melalax              Torp. o.Enkl. Jöran Sivonen           B. D. Britha Kempainen 
14.3.1741   Manamansalo     Torp. S. Joh. Josua Karppinen      Pig. Eva Oikarinen 
2.4.1741     Mieslax  No 10  Bd. Aron Mickonen                      B. D. Elsa Karhu      
2.4.1741     Sotkamo           B. S. Fredric Korhonen                 B. D. Lovisa Tolonen      
2.4.1741     Hyrynsalmi        Bd. Henric Wäyrynen                    B. D. Anna Jokelainen      
4.4.1741  Kives  No 7         Bd. Olof Leinonen                         B.D. Anna Kovalainen      
8.4.1741  Melalax  No 11    B. S. Jöran Oikarinen                    B. D. Caisa Moilanen      
30.8.1741   Kiehimänsuu  No 12  B. S. Anders Haataja            B. D. Anna Mickonen      
20.10.1741 Melalax            Torp. o. Enkl. Elias Härmä             Zvn. Ulrica Kähkönen      
8.12.1741   Melalax             Drg. Johan Sivonen                       B. D. Anna Lis Oikarinen 
1.12.1741   Ura                   Torp. S. Johan Pyckönen              Pig. Caisa Sofia Jundunen      
20.4.1741   Melalax  No 9   B. S. Henric Manginen                  B. D. Elsa Leinonen      
11.12.1741 Mieslax             Drg. Henric Wäyrynen                  Pig. Gretha Rusanen      
16.12.1741 Kiehimänsuu     Drg. Samuel Mäkäräinen               B. D. Lovisa Leinonen       
7.2.1741     Mieslax             Drg. Eskil Karhu                          Pig. Maria Walb. Karppanen 

Taas puutuvat tiedot, kun kirkonkirjat ovat kadonneet
    
15.1.1749         Pål Andersson Lämsä                     Pig. Marg. Joh.dr Heikitär          Wenetheitto   
30.1.1749         Per Persson Mickonen                   Pig. Marg. And.dr Kerätär          Hyrynsalmi   
14.2.1749         Bert Jac.s. Kinnunen                      Pig. Lisa Larsdr Moilatar             Kerälä by   
16.2.1749         Maths Hemmingss. Sijra                 Enk. Anna Larsdr Mustotar        Mainua   
26.2.1749         And. Larss. Halonen                      Pig. Lisa Mich.dr Hatajatar         Wuottolax   
26.2.1749         Mich. Joh.s. Kemiläinen                 Pig. Brita Sam.dr Kakitar            Jormua by   
27.3.1749         Maths Pehrss. Kålehmain               Pig. Susa And.dr Carpitar          Wenetheitto   
27.3.1749         Pål Mathss. Leinonen                     Pig. Maria Persdr Mikotar         Melalax   
27.3.1749         Per Jacobss. Tålonen                     Pig. Carin Henr.dr Heikitär        Ristijärfwi   
27.3.1749         Joh. Henr.s. Leinonen                    Pig. Marg. Persdr Caipatar         Melalax   
20.4.1749         Maths Thom.s. Tauriain                 Pig. Beata Pålsdr Räisätär          Peranga        
24.4.1749         Lars And.s. Heickinen                   Pig. Chirst. And.dr Terfwotar     Urala by   
28.5.1749         Johan Joh.s. Seppänen                  Enk. Brita Pålsdr Pelttaritar        Näljängä   
16.6.1749         Maths Sam.s. Carppinen               Pig. Walb. Larsdr Kemppatar     Käkilax   
18.6.1749         Lars Larss. Heickinen                    Brita Jör.dr Terfwotar                 Moisiov.   
18.9.1749         Abr. Joh.s. Tauriainen                    Pig. Carin Pålsdr Lukotar           Keinälän.   
1.10.1749         Maths Mathss. Leinonen               Pig. Anna Sam.dr Cakitar           Jormua by    
22.10.1749       Maths Mattss. Rimbiläinen            Pig. Marg. Päkötär                     Culundalax   
30.9.1749         And. And.s. Hålappa                    Pig. Brita Larsdr Terfwotar        Åtterma   
3.12.1749         Pål Isackss. Couckari                   Pig. Marg. Larsdr Terfwotar       Käkilax   
5.12.1749         Joh. Joh.s. Pussinen                      Pig. Walb. Joh.dr Leinotar          Käkilax   
22.12.1749       Joh. Perss. Kinnunen                    Pig. Brita Sigfr.dr Härötär          Wuocki   
25.12.1749       Maths Mathss. Kemppanen         Pig. Anna Daw.dr Turpetar         Ristijärfwi   
23.12.1749       Joh. Johanss. Tålonen                  Pig. Marg. Pehrsdr Mötötär       Coutaniemi   
26.12.1749       Joh. Ehrss. Leiwiskä                    Pig. Anna Cnuthsdr Lämsätär     Wenetheitto   
26.12.1749       Mich. Jör.s. Leinonen                  Pig. Marg. Mich.dr Kålehmat.    Manamansalo   
18.3.1750         Thom. Joh.s. Couckari                Pig. Chirst. Pålsdr Carhutar        Törmämäki   
26.3.1750         Bertill Thom.s. Matero                Pig. Anna Larsdr Heikitär           Kiando   
26.3.1750         Johan Huttunen                           Margeta Tauriatar                      Kiando   
28.5.1750         Lars Pehrss. Kähkönen               Pig. Lisa And.dr Hurscatar         Paldamo   
6.7.1750           Maths Hemmingsson Siira           Pig. Anna Larsdr Mustotar         Mainua   
10.3.1750         Henr. Erikss. Näyhä                    Pig. Carin Persdr Leinotar         Salmis   
10.3.1750         Sold. Lars Henr.s. Hyryläinen      Pig. Brita And.dr Moilatar         Åtterma   
11.3.1750         Per Anderss. Wäyrynen               Pig. Chirst. And.dr Moilatar      Kerälä   
11.3.1750         Sim. Mathss. Kinnunen               Pig. Anna Ericksdr Kemppatar  Suolijärfwi   
22.3.1750          Bert. Bert.s. Kemppainen            Pig. Brita Joh.dr Mikotar          Hyrynsalmi   
1.4.1750           Pål Mathsson Rusanen                  Pig. Elin Thom.dr Terfwotar      Paldamo   
25.6.1750         Enkl. Per Grelss. Mickonen          Pig. Anna Henr.dr Kemppatar   Ristijärfwi   
18.1.1750         Bd.s. Pehr Mattss. Måilanen        Pig. Carin Larsdr Måilatar          Puolango      
20.1.1750         Bd.s. Joh. Larss. Måilanen          Pig. Brita Joh.dr Måilatar            Suolijerwi   
21.1.1750 Hyrynsalmi    Bd.s. Jac. Larss. Måilanen  Pig. Walb. Pehrsdr Sepätär     Pesiä   
23.1.1750   Kiando   Drg. Niles Th.s. Tauriainen   Pig. Helga Larsdr Måilatar          Kiando   
24.1.1750   Wuocki     B.s. enkl. Jacob Eskelss. Mäkel.  Pig. Walborg Thomasdr Junnutar  Kiando   
25.1.1750 Wuocki Bd.s. Olof Larss. Kempanen       Pig. Anna Mathsdr Heikitär  Wuocki   
25.1.1750   Wuocki  B.s. Pehr Mathss. Kinnunen      Pig. Anna Pöllätär              Wuocki   
28.1.1750  Ristijärwi  B.s. Bert. Joh.s. Kurkinen        Pig. Walb. And.dr Tålotar  Ristijärwi    
2.2.1750  Melalax      B.s. Jacob Jac.s. Rusanen        Pig. Anna Lämsätär            Melalax   
2.2.1750  Melalax B.s. And. Jac.s. Rusanen              Pig. Anna Sam.dr Kerätär   Melalax   
24.2.1750 Salmijärwi   Drg. Abr. Pålss. Tuuliainen     Pig. Carin Sigfr.dr Kiriawatar   Salmijärwi   
19.3.1750 Ristijärwi     B.s. Per Thom.s. Tålonen        Pig. Brita Henr.dr Sepätär  Melalax   
19.3.1750 Mainua   B.s. Eric Gust.s. Snickari             Pig. Anna Staff.dr Mätätär  Ristijärfwi   
24.2.1750   Wuottolax B.s. Maths Mathsson Karialainen  Pig. Anna Samuelsdr Terfwotar  Wuottolax   
19.3.1750   Sotcamo     B.s. Lars Perss. Utriainen      Pig. Lisa Larsdr Tukatar      Paldamo   
25.3.1750   Melalax     Sold. Joh. And.s. Rusanen      Pig. Walb. Larsdr Måilat.    Melalax   
25.6.1750   Ura     B.s. Matts Henr.s. Reinicka    Pig. Helga Påhlsdr Piiratar  Ura   
28.11.1750  B.s. Lars Larss. Keränen                       Pig. Walb. Eriksdr Kempatar  Kerälä   
10.9.1750   Bd. Simon Jacobss. Moilanen                 Pig. Caisa Joh.dr Tauriatar  Keinälänniemi   
25.12.1750 Weneheitto     And. Matss. Carppinen    Pig. Anna Suorsatar           Weneheitto   
25.12.1750 Weneheitto     Hendr. Kemppainen        Lisa Pulckitar                      Weneheitto   
29.12.1750        And. Mich.s Haataja  .                    Lisa  Simonsdr Lämsätär     Wuottolax   
12.11.1750 Caiana Bårg. Johannes Michs Justander  Pig. Maria Thomasdr Carialatar  Lehtowara   
13.12.1750     Bd.s. Anders Pehrsson Mickonen       Pig. Walborg Henricsdr Kerätär  Ura   
16.12.1750       B.s. Lars Joh.s. Seppänen                Pig. Anna And.dr Heikitär     Näljängä   
16.12.1750       B.s. Joh. Larss. Tårfwinen  Pig. Chirst. And.dr Heikitär  Suolijärwi   
27.12.1750      B. enkl. Olof Joh.s. Mickonen           Pig. Marg. Mick.dr Pickaratar  Pyhändä   
17.11.1750     Sold. Henr. Olofss. Kemppanen        Pig. Chirst. Mattsdr Moilatar     Suolijärf.   
28.11.1750 Sotkamo B.s. Staff. Erickss. Tambio      Pig. Carin Joh.dr Heikitär  Moisiov.   
16.12.1750       Sold. Erick Perss. Cåndio               Pig. Malin Joh.dr Arboelia  Wuottolax   
26.12.1750       B.s. Pål Mattss. Leinonen               Pig. Anna Joh.dr Wallatar  Kifwes by   
26.12.1750       B.s. Henr. Henr.s. Carhu                Pig. Gertr. Persdr Leinotar  Ristijärfwi    

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti