keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

1728 Paltamossa kastettuja

Paltamossa 1728 syntyneet

13.1.1728 1.2.1728  Mieslax          Olof Moisanen           Margeta Karhutar      Olof
31.1.1728 1.2.1728  Pyhändä         Olof Pickarainen         Margeta Pykötär      Anders
27.1.1728  28.1.1728   Såkasahri   Thomas Laatikainen    Lijsa Lijkatar            Lisbeth
9.2.1728   12.2.1728  Culundalax Thomas Rimbiläinen      Margeta Pijpotar      Matts
2.2.1728   13.2.1728   Mainua      Johan Andikainen         Margeta Leinotar      Johan
6.1.1728   15.2.1728   Salmis       Johan Wäyrynen           Margeta Moilatar      Mårten
20.1.1728  16.2.1728   Puolango    Lars Moilanen            Lijsa Heickitär          Peer
11.1.1728  16.2.1728   Puolango    Elias Moilanen            Brijta Leinotar          Lars
12.1.1728   22.1.1728  Käkilax      Johan Pussinen           Anna Säkitär             Lars
12.2.1728 22.2.1728 Tormua     Jonas Wäisänen              Brijta Paakitar          Carin
12.2.1728  23.2.1728   Suomusalmi Dawid Keränen         Helga Hulckotar       Matts
21.1.1728  13.2.1728   Ura          Josef Heickinen            Walborg Anttotar     Chirstin
24.1.1728  15.2.1728   Salmis       Henrick Hyttinen          Anna Wäisätär        Henrick
10.1.1728  16.1.1728   Waresniemi Johan Karialainen      Anna Moilatar         Walborg
30.1.1728  10.2.1728   Mieslax       Erich Pääckönen        Carin Terwotar        Johan
23.1.1728  27.2.1728   Ristijerfwi     Peer Mickonen          Anna Kinnutar        Marget
12.1.1728  27.2.1728   Ristijärfwi    Johan Mäkäräinen      Elin Wäisätär           Lisbeth
20.2.1728  28.2.1728   Majnua        Johan Leinonen          Anna Lämsätär       Anna
3.3.1728   10.3.1728  Melalax          Johan Karialainen      Marg. Kårhotar      Caisa
29.2.1728  8.3.1728  Rämyniemi       Johan Jundunen        Chirstin Kerätär       Matthias
25.2.1728  20.3.1728   Majnua         Henrick Mustonen    Carin Topitar          Johan
11.3.1728  24.3.1728   Manamansalo Henrick Karppinen  Anna Pirckotar       Erick
4.2.1728   25.3.1728   Weneheitto      Anders Lämsä        Carin Lämsätär       Paul
24.3.1728  25.3.1728   Weneheitto      Jacob Suorsa         Lijsa Lämsätär       Walborg
10.3.1728  25.3.1728   Hyrynsalmi      Henrick Rompanen Anna Tijckajatar    Walb.
2.4.1728   3.4.1728      Mieslax         Michell Mickonen      Lijsa Leinotar        Anna
28.3.1728  3.4.1728    Wuottolax      Michel Haataja          Lijsa Terwotar       Anders
20.3.1728  5.4.1728    Törmämäki      Erick Wäyrynen       Elin Heickitär        Chirstin
22.3.1728  5.4.1728    Hyrynsalmi       Olof Kemppainen    Elin Ketutar          Henric
3.4.1728   5.4.1728     Hyrynsalmi      Erick Kemppainen    Carin Kärätär       Walborg
25.2.1728  5.4.1728    Hyrynsalmi       Matts Heickinen       Lijsa Toiwatar      Elin
1.4.1728   5.4.1728     Hyrynsalmi       Johan Jundunen        Lijsa Sorsatar       Lars
4.4.1728   14.4.1728   Melalax           Anders Moilanen      Elin Heickitär       Simon
4.4.1728   21.4.1728   Ura                 Anders Heickinen     Margeta Moilatar  Carin
17.4.1728  21.4.1728 Weneheitto       Erick Kettunen         Dårdi Kempalatar  Anna
16.4.1728  23.4.1728 Jalanga            Thomas Haataja        Anna Leinotar        Lisbeth
19.4.1728  25.4.1728 Salmijerwi       Johan Ahonen            Lisa Rongatar        Lars
 19.4.1728  25.4.1728Salmijerwi       Johan Ahonen            Lisa Rongatar       Johan
 28.5.1728  5.6.1728  Mieslax           Johan Terwonen         Elin Päkötär          Lars
7.5.1728   6.6.1728   Ura                  Peer Wäisänen            Margeta Pykötär   Elin
11.5.1728  6.6.1728  Ura                  Peer Wäisänen            Margeta Pyykötär  Elin
28.5.1728  16.6.1728   Ristijerf         Josep Rahikainen         Anna Heikitär       Henric
30.6.1728  18.7.1728   Käkilax         Påhl Pussinen              Carin Ketutar        Paul
1.5.1728   8.6.1728    Salmis             Lars Kähkönen           Anna Junnutar       Peer
8.6.1728   8.6.1728    Salmis             Matts Wäyrynen         Agneta Kinnutar     Anders
8.6.1728   8.6.1728    Salmis           Matts Wäyrynen           Agneta Kinnutar     Henric
25.4.1728  9.6.1728  Weneheitto     Johan Heickinen           Anna Suutaritar      Anna
7.6.1728   9.6.1728   Weneheitto     Knuut Lämsä               Walborg Kiriawatar  Eskell
27.4.1728  8.6.1728  Murtomäki     Peer Leinonen              Gertrud Mustotar      Peer
21.4.1728  8.6.1728  Murtomäki     Giösta Giöstafsson       Carin Andikatar        Giösta
3.5.1728   8.6.1728  Ristijerfwi        Johan Mickonen           Carin Junnutar          Påhl
2.5.1728   8.6.1728                         Lars                              Margeta Tikatar       Cirstin
11.4.1728  9.6.1728  Salmis            Erick Pokiolainen           Carin Heikitär         Carin
10.4.1728  9.6.1728  Hyrynsalmi    Thomas Häikiö                Carin Kärätär         Johan
29.3.1728  10.6.1728 Auho            Abram Karwonen           Brijta Moilatar        Carin
8.4.1728   11.6.1728  Auho             Matts Kinnunen             Brijta Tårwetar      Simon
18.3.1728  11.6.1728 Suolijerfwi      Matts Hångainen           Anna Tårwetar       Walborg
13.5.1728  11.6.1728 Suolijerfwi      Johan Torwinen            Walborg Hångatar   Anna
6.4.1728   12.6.1728   Näljängä       Lars Heickinen              Brijta Hulkotar        Anna
18.4.1728 14.6.1728  Käinälänniemi Johan Tauriainen           Anna Materåtar       Johan
19.4.1728 16.6.1728   Hossa           Cnuut Lasonen              Margeta Tuuriatar    Simon
6.3.1728   17.6.1728   Ruchtinansalmi Matts Säppänen         Anna Junnutar         Thomas
25.5.1728 12.6.1728   Käkilax          Michell Pickarainen       Carin Säkitär         Anna
13.6.1728  21.6.1728 Wenetheitto     Peer Kålemainen          Margeta Räisätär   Walborg
24.5.1728  18.6.1728 Suomussalmi    Thomas Jundunen        Anna Rompatar      Carin
24.5.1728  18.6.1728 Suomussalmi     Thomas Jundunen        Anna Rompatar     Elin
30.3.1728  19.6.1728 Wuocki             Lars Kemppainen       Margeta Junnutar   Margeta
21.4.1728  19.6.1728   Wuocki           Lars Heickinen           Walborg Kerätär    Anna
7.5.1728   20.6.1728   Kerälä             Henrich Hilldunen         Elin Kerätär          Henric
20.5.1728  21.5.1728   Hisiiwori        Johan Härkönen           Anna Ockotar        Helena
2.6.1728   21.6.1728  Ristijerfwi         Olof Käränen              Anna Käretär         Anna
21.4.1728  21.6.1728   Hyrynsalmi     Henrich Jundunen         Elin Kerätär           Carin
21.4.1728  21.6.1728  Hyrynsalmi     Berttill Kemppainen      Carin Anttotar        Sigred
9.6.1728   20.6.1728   Åtterma          Peer Karppinen            Anna Lamatar        Olof
15.6.1728  30.6.1728   Wuottolax     Olof Pussinen                Lisbetta Suutaritar  Peer
14.5.1728  13.7.1728   Näljängä        Jacob Moilanen            Carin Keinätär       Simon
16.6.1728  16.7.1728   Peranga         Thomas Tauriainen        Carin Kerätär        Anders
19.6.1728  20.7.1728   Wuocki         Thomas Materå             Anna Tauriatar       Johan
19.7.1728  27.9.1728   Suomussalmi Olof Käränen                 Chirstin Wäyrytär  Carin
16.7.1728  28.7.1728   Wuocki          Matts Kinnunen            Brijta Hyrytär         Brijta
16.7.1728  29.7.1728   Lechtowara    Thomas Haataja           Beata Kaickotar    Maria
2.7.1728    29.7.1728   Lechtowara     Henrick Mustonen      Margeta Rimbilätär  Anna
8.7.1728   9.9.1728      Puolango         Matts Moilanen           Margeta Kinnutar  Chirstin
22.8.1728  12.9.1728   Näljängä         Matts Säppänen         Walborg Moilatar    Mats
6.9.1728   13.9.1728     Pesiä             Erick Turpeinen           Anna Hirwotar       Walborg
27.7.1728  14.9.1728   Keinälänniemi  Lars Moilanen             Helga Sepetär        Helga
11.8.1728  15.9.1728   Suomussalmi  Erick Jundunen             Anna Hulkotar       Thomas
7.8.1728   16.9.1728   Kerälä              Lars Keränen             Anna Tijckajatar      Johan
11.9.1728  11.10.1728 Käkilax           Matts Lämsä               Lisbetha Suorsatar  Anders
2.10.1728  12.10.1728 Weneheitto      Matts Suutari             Carin Lämsätär        Johan
21.9.1728  12.10.1728 Weneheitto      Anders Lämsä            Elin Kerätär             Johan
29.9.1728  13.10.1728 Mieslax           Mickell Kaipanen        Margeta Härmätär    Lijsa
22.10.1728 27.10.1728 Mieslax           Peer Pääckönen         Elin Mikotar            Anna
26.11.1728 27.11.1728 Coutaniemi     Hemming Tålonen       Anna Hillutar           Johan
27.10.1728 5.12.1728   Wuottolax      Johan Jonanen            Carin Halotar          Walborg
30.10.1728 5.12.1728   Wuottolax      Olof Halonen              Gertrud Latajatar     Anna
24.10.1728 6.12.1728   Käkilax          Mårten Pijpponen        Anna Lämsätär       Matts
8.10.1728  8.12.1728   Weneheitto      Påhl Pickarainen         Anna Suorsatar       Margeta
19.10.1728 8.12.1728   Weneheitto     Isach Suorsa              Elin Lämsätär           Anders
11.11.1728 9.12.1728   Jalanga           Johan Kilpeläinen       Lisbeta Rimbilätär    Anders
7.12.1728  15.12.1728  Puolango        Jacob Moilanen          Elin Tiickajatar         Matts
9.12.1728  16.12.1728 Auhå             Isack Sutinen             Brijta Kåskelåtar  Carin
21.12.1728 23.12.1728 Salo              Johan Karppinen          Carin Hatajatar        Samuel
15.12.1728 23.12.1728 Salo              Mats Haataja              Margeta Kålehmatar  Matts
11.12.1728 27.12.1728 Jalanga           Lars Terwonen           Carin Kårhotar         Thomas
22.12.1728 27.12.1728 Jalanga           Anders Leinonen        Maria Hytytär           Carin
25.11.1728 28.12.1728 Åtterma         Anders Hålappa          Beata Rongatar        Anders
16.12.1728 28.12.1728 Åtterma         Jöran Keckonen          Walborg Lametar      Peer
22.12.1728 29.12.1728 Kiwes            Samuel Kåwalainen    Margeta Rimbilätär    Olof
22.12.1728 25.12.1728 Melalachti      Matts Hanss.Karialainen  Anna Pickaratar   Matts
25.12.1728 1.1.1729     Hyrylänmäki   Olof Sopanen            Carin Kuckotar         Beata
24.12.1728 27.1.1729   Wuocki         Thomas Käränen        Margeta Kämäretär   Anna
28.12.1728 28.1.1729   Kärälä           Johan Kinnunen         Anna Anttotar            Walborg 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti