torstai 5. huhtikuuta 2012

1753-1754 vihityt Paltamossa.


Sehän oli tietenkin 1752 joka katkesi yllättäin  17.2, kunvaihdettiin ajanlaskua.

22.1.1753                         B.s. Pål Mårt.s. Pyckönen      Pig. Cicil. Persdr Tålotar               Ristijärwi   
7.2.1753     Otterma          B.s. Joh. Joh.s. Heickinen      Pig. Walb. Larsdr Canatar             Otterma   
4.3.1753                            Eskell Påhlss. Kempanen       Pig. Elin Mathsdr Kerätär               Hyrynsalmi.
11.3.1753   Wenetheitto     B.s. Sigfr. Nielss. Mulina        Pig. Marg. Isaksdr Suorsatr          Weneth.   
11.3.1753   Melalax            B.s. Thom. And.s. Hataia      Pig. Anna Jör.dr Leinotar               Melalax   
11.3.1753   Melalax            B.s. Joh. Jör.s. Leinonen        Pig. Anna Ehrsdr Ketutar              Melalax   
18.3.1753   Jalanga             B.s. Jör. Joh.s. Tarfwonen      Pig. Walb. Ericks.dr Leiwiskät. 
20.3.1753                           B.s. Mick. Matss. Heickinen   Pig. Marg. And.dr Hurskatar        Paldaniemi   
 25.3.1753                 Enkl. Thomas Thom.s. Rimbiläinen    Pig. Anna Pålsdr Kempatar          Paldaniemi   
25.3.1753                           B.s. Jöran Leinonen                 Pig. Elin Persdr Pääkötär              Jalanga   
29.3.1753                            B.s. Erick Olofss. Oicarinen    Pig. Marg. Persdr Wäisätär          Törmämäki   
28.3.1753    Urala                B. Maths Mathss. Junckari     Pig. Elin Jos.dr Rahikatar               Urala   
28.3.1753    Urala                B.s. Henr. Jac.s. Heickinen     Pig. Marg. Persdr Mikotar             Urala   
4.4.1753      Pesiä                B.s. Olof Pålss. Luuckonen      Pig. Brita Persdr Sepätär               Pesiä   
4.4.1753      Pesiä               B.s. Henr. Henr.s. Koskelo   Pig. Carin Mathsdr Turpetar     Pesiä   
7.4.1753      Suomussalmi    Sold. Thomas Ericksson Jundunen  Pig. Carin Larsdr Hulcotar        Suomussalmi   
8.4.1753      Wuocki             B.s. Joh. Olofss. Keränen        Pig. Anna Abr.dr Lämsätär            Wuocki   
8.4.1753      Moisiowaara     Bd.s. Maths Mathsson Cardinen  Pig. Margetha Joh.dr Heikitär    Moisiovaara   
11.4.1753    Ristijärvi            B.s. Joh. Perss. Tolonen            P. Walb. Henr.dr Junnutar           Ristijärwi   
11.4.1753    Hyrynsalmi        B.s. Lars Mathss. Romppanen   P. Anna Mathsdr Kerätär            Hyryns.   
12.4.1753    Hyrynsalmi        B.s. Henr. Henr.s. Jundunen       P. Anna Persdr Tolotar               Hyryns.   
12.4.1753    Urala                Enkl. Maths Johanss. Jokelain    Pig. Margetha Larsdr Säkitär      Urala   
18.4.1753                            Drg. And. And.s. Terfwo            Pig. Elin And.dr Andicatar         Käkilax   
18.4.1753                            Drg. And. And.s. Sirfwiö            Pig. Ana And.dr Leinotr            Paldaniemi   
6.5.1753      Paldamo     Borg i Cajana enkl. Joh. Johansson Rahicain  Enk. Lisa Johansdr Arffman  Paldamo   
16.9.1753                            B.s. Pål Jonas Wäisänen             Pig. Helga Cnutsdr Lasatar        Ruhtinansalmi   
18.9.1753                            Bd. Thom. Daw.s. Keränen        Pig. Beata Pålsdr Hålapatar       Suomussalmi   
18.11.1753 Coutaniemi        Drg. Pål Pålsson Määttä             Pig. Carin Joh.dr Carjalatar       Coutaniemi   
21.12.1753 Pesiä                 Bd. Olof Matss. Hapalainen        Pig. Carin Jac.dr Moilatar         Pesiä   
22.12.1753 Suomussalmi     Blinda Henrick Ersson Jundunen  Pig. Walborg Andersdr Tormuatar  Suomus.  
23.12.1753 Näljängä           Sold. Olof Larss. Heickinen         Pig. Carin Thom.dr Hardicka    Näljängä   
26.12.1753                          B.s. Erick Nilss. Niranen             Pig. Marg. And.dr Corhot.       Weneheitto   
25.12.1753 Wuocki             B.s. Maths Olofss. Keränen        Pig. Anna Jac.dr Mäkelätär       Wuocki   
29.12.1753 Jalanga              B.s. Thom. Larss. Terfwonen      Pig. Lisa Henr.dr Härmätär       Jalanga   
8.1.1754                              Sold. And. Ands Lämsä              Pig. Carin Matsdr Kerätär        Veneth.   
27.1.1754                            Bs. Jac Ands Heickinen              Pig. Carin Mårtsdr Hurskat.      Urala   
27.1.1754                            Bs. Jac Matss. Väyrynen            Pig. Elin Giörsdr Leinotar          Salmis   
20.1.1754                            Bs. Per Mats Huovinen               Pig. Carin Henrsdr Kinnut.       Salmis   
21.1.1754                            Enkl. Jac Sims Moilanen             Ea Brit Johsdr Leinotar             Näljängä   
30.1.1754                            Bs. Olof Matss. Kemppan.         Pig Helga Matsdr Haverit.         Ristijärvi   
31.1.1754                            Bs. Thom. Perss. Tolonen          Pig. Elin Giörsdr Pykötär            Ristijärvi   
10.2.1754                            Tp. Conr. Michs. Valdan.           Pig. Beat Johsdr Rimbil.             Joensu     
28.2.1754                             Joh. Henrs Reinicka               Pig. Anna Matsdr Junckari    Urala   
3.3.1754                               Bs. Sim. Johs Moilanen              Pig. Brit Matsdr Rimbilät.          Jormua   
10.3.1754                             Enkl. Erik Hanss. Mickonen       Pig. Chirst. Henrsdr Mustotar    Venetheit.   
11.3.1754                             Bs. Giör Michs Tervonen            Pig. Marg. Thomdr Tolotar        Mainua   
13.3.1754                             Bs. Joh. Henrs. Hildunen             Pig. Valb. Bertsdr Kempat         Kerälä   
14.3.1754                             Bs. Joseph Pehrs Väisänen          Pig. Chirst Staphs Määtät.          Urala   
17.3.1754                             Bs. Isaac Johs Pussinen               Pig. Anna Olofsdr Keränen         Käkilax   
23.3.1754                      Saltpsjud Erik Eriks Carjalainen          Pig. Margr. Ericsdr Heikitär         Mieslax   
24.3.1754                              Bs. And. Johs Kilpel.                 Pig. Cicil Johsdr Nissitär             Jalanga   
31.3.1754                             Drg. Henr. Henrs. Tauriain.         Pig. Chirst. Pålsdr Härötär           Melalax   
4.4.1754                               Bs. And. Matss. Heickinen          Pig. Malin Pålsdr Motturit.          Otterma   
12.4.1754                             Bs. Giör Larss Tijkaja                 Pig. Elin Thomsdr Materot       .  Hyryns.   
14.4.1754                             Bs. Pål Påls Väisänen                  Pig. Beat. Persdr Caipatar         Mainua   
16.4.1754                             B. Thom. Matss. Hataja              Pig. Carin Pålsdr Kempat.         Coutaniem
18.4.1754                             Bs. And. Michs Rautio                Elin Andsdr Jokelatar                Mieslax   
21.4.1754                             Bs. Joh. Påls Kemppanen            Pig. Sus. Johsdr Härötär           Paldamo   
3.6.1754                               Bs. Per Marcis Cackinen             Pig. Sus. Giörtsdr Suutarit.        Idensalm.   
11.6.1754                             Bs. Pål Ands Luuckon.                Pig. Brita Hansdr Raappan.       Kerälä   
2.7.1754                               Drg. Eric Erics Tolonen               Anna Larsdr Kemppat.              Paldamo   
14.7.1754                            Carpor.enkl. Joh. Johs Rimbil.      Pig Elin Persdr Päkötär             Mieslax   
6.9.1754                              Enkl. Joh. Ands Heickin.              Pig. Brit Eskelsdr Mäkelät.        Hyryns.   
11.9.1754                            Bs. Abr. Matss. Keränen              Pig. Anna Pålsdr Lukotar          Ruhtinas.   
13.10.1754                          Bs. Per Påls Keinänen                  Pig. Lisa Ersdr Dahlgren           Paldamo   
8.12.1754                           B. Giör Sims Härmä                      Pig. Carin Andsdr Heikitär        Mieslax   
28.12.1754                         Drg. Joh. Johs. Leinonen               Pig. Lis Isaacsdr Suorsat.         Käkilax   
24.12.1754                         Bs. Olof Olofs. Heickinen              Pig. Valb. Larsdr Heikitär        Moisiovaar.   

 Tämäkin lista vaikuttaa puutteelliselta. Ehkä täydennystä vielä löytyy.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti